כל יום LG G6 מתנה!

הירשמו באמצעות הטופס ותוכלו לזכות בסמארטפון LG G6

פעילות הגרלת LG G6 הסתיימה


*בתוקף עד 9.5.2017 *הרשמה (ללא קניה) מזכה בהשתתפות אחת לאורך כל תקופת ההגרלה *כל קניה באתר yellow.co.il מזכה בהשתתפות אחת ליום לאורך כל תקופת ההגרלה(מספר רכישות המבוצעות באותו יום מקנות זכות השתתפות אחת) *המפקח על המבצע עו"ד בת אל קניאל *מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין התשל"ז 1977 *בכפוף לתקנון ההגרלה המצוי באתר: yellow.co.il, במשרדי עורכת ההגרלה ובמשרד המפקחת על ההגרלה